Verhuur

Ook afhuren van de speeltuin buiten openingstijden is mogelijk.

Mocht u interesse hebben,lees dan aandachtig onderstaand reglement en teken akkoord wanneer akkoord.

Reglement gebruik Speeltuin “ de Bucht”(buiten openingsuren) 

 1. Spelen en zwemmen in deze speeltuin geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur van de stichting accepteert geen aansprakelijkheid omtrent geleden schade.       
  Wanneer de speeltuin verhuurd is buiten openingstijden, is er geen toezicht bij het zwembad.
 2. Het gebruik van speeltuin De Bucht vangt aan om 17.15 uur. Ingevolge de milieurichtlijnen kan er tot uiterlijk 22.30uurgebruik worden gemaakt van Speeltuin de Bucht. Als de speeltuin niet is geopend, kan deze de gehele dag afgehuurd worden. Het is mogelijk dat meerdere groepen en/of personen de speeltuin op dezelfde dag en het hetzelfde tijdstip afhuren. 
 3. De kosten voor het gebruik van Speeltuin De Bucht zijn op aanvraag. 
 4. Na afloop van de avond dient de speeltuin in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Hiertoe dient het afval in de grote groene container te worden gedeponeerd, de toiletten te worden gereinigd en het terras ordelijk te worden opgesteld. 
 5. Schade toegebracht aan eigendommen van Stichting Speeltuin de Bucht zullen de gebruiker in rekening worden gebracht. Hiertoe zal ondergetekende sub 2 verantwoordelijk worden gesteld.
 6. Het is verboden honden binnen de poorten van de speeltuin te laten.
 7. Het is verboden alcoholische dranken in de speeltuin te nuttigen tenzij er sprake is van een besloten feestje waarbij de aanwezige volwassenen de verantwoordelijkheid zullen dragen. Binnen openingstijden is het gebruik van alcohol niet toegestaan.
 8. Het is verboden te roken in de speeltuin. 
 9. (met uitzondering op het terras voor het beheerdersgebouw) 
 10. Het is verboden muziekinstallaties in de speeltuin te laten spelen met uitzondering van de stereo-installatie, eigendom van Stichting Speeltuin de Bucht. Voorgaande is alleen toegestaan op het terras voor het beheerdersgebouw met de boxen gericht op de speeltuin. 
 11. Er mogen geen fietsen geplaatst worden voor de poort als ook niet tegen het hek richting Bucht.
 12. Controle op naleving van deze regels ligt bij het bestuur van Stichting Speeltuin de Bucht. Daar waar dit reglement niet in voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van Stichting Speeltuin de Bucht. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt zal de politie gewaarschuwd worden. 

Bergeijk, . . . . . . . . . . . . . . 
Voor akkoord:

Namens

 1. Speeltuin de Bucht, Henk Winters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Deze pagina kunt u printen en/of mailen via onderstaande knoppen.                                                         

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.